Nabízím semináře, kurzy, odborná školení, vše přímo ve vašem městě

Pro rodiče, pěstouny, pečující osoby

Semináře, besedy a workshopy jsou určeny rodičům (prarodičům, pěstounům či dalším pečujícím osobám) malých i velkých dětí (i teprve nastávajícím rodičům), kteří se chtějí vydat na cestu vědomého rodičovství, přejí si žít se svými dětmi v lásce a respektu a dozvědět se, jak lépe komunikovat a jak pracovat s potřebami a emocemi svými i svých dětí.

Pro učitele a pedagogy

Některé semináře jsou určeny učitelům, kteří chtějí zlepšit komunikaci a vztahy se svými žáky i jejich rodiči a podpořit u svých žáků vnitřní motivaci a přijetí vlastní odpovědnosti za učení.

Pro sociální pracovníky, manažery a pro všechny, kteří pracují s lidmi

Semináře týkající se komunikace, emoční inteligence a motivace jsou užitečné také pro sociální pracovníky či manažery – pro všechny, kteří pracují s lidmi.

Je možné připravit i seminář či workshop přímo na míru Vaší organizaci.

Eva Mikešová - semináře, kurzy, školení, poradenství

Jak na vztahy mezi sourozenci

Jak na vztahy mezi sourozenci 

Seminář určený nejen rodičům více dětí…
(časová dotace: 3,5 hod.)
Počet účastníků: 10-18

Někdy si ani neuvědomujeme, jak moc nás v našich partnerských vztazích i v rodičovské roli ovlivňuje pořadí našeho vlastního narození…
Pojďme společně objevovat, co nám do života přineslo, zda jsme jedináčkem, nejstarším, nejmladším či prostředním sourozencem.
Budeme také hledat prostředky, jak nepodporovat sourozeneckou rivalitu a budovat přátelské vztahy mezi dětmi…

Povídat si budeme například o tom:

 • co nám do života přináší naše sourozenecká pozice
 • jak zlepšit vztahy mezi dětmi
 • proč na sebe děti žárlí a co s tím
 • jaká jsou rizika srovnávání
 • proč děti „nenálepkovat“
 • jak přistupovat k „problémovému“ dítěti
 
Jak na vztahy s těmi nejmenšími | Mgr. Eva Mikešová

Beseda Jak na vztahy s těmi nejmenšími  aneb Nejen o vztekání a uspávání 

(časová dotace: 3 hod.)
Pro koho je beseda určena: Rodče dětí do 3 let věku, nastávající rodiče
Počet účastníků: 10-15
 
Rodiče se někdy domnívají, že respektující přístup lze ve výchově volit až se staršími dětmi, ale na budování láskyplného vztahu založeného na vzájemné úctě a důvěře není nikdy příliš brzy.
 
Tříhodinová ochutnávka toho, jak přistupovat už k nejmenším dětem tak, abychom podporovali mimo jiné jejich (sebe)důvěru, (sebe)úctu, zdravý vztah k emocím a vědomí vlastních potřeb…
 
Beseda je určena nastávajícím i čerstvým rodičům, kteří se chtějí vydat na cestu vědomého rodičovství, žít se svými dětmi v lásce a respektu a dozvědět se něco více o potřebách a projevech miminek a batolat.
 
 • Jaké jsou vývojové potřeby dětí v kojeneckém a batolecím období?
 • Co dělat se vztekajícím se dítětem v obchodě? A jde tomu předejít?
 • Jak nastavit dětem hranice?
 • Proč nechtějí děti chodit spát? Je nutné je nechat vyplakat, aby usnuly?
 • Kdy a jak učit dítě používat nočník?
 • Jak nenutit dítě do jídla a proč ho neodměňovat sladkostmi?
 • Kdy je dítě připravené na vstup do MŠ?
 • Je dítě sobecké, když nechce půjčovat hračky?
 • Nebude dítě agresivní v dospělosti, když teď štípe a kouše a nic nepomáhá?
 • Je nevyhnutelné být na „mateřské“ uhoněná a vyčerpaná?
 

 

Seminář | Jak na vztahy s batolaty a předškoláky
Beseda Jak na vztahy s batolaty a předškoláky

(časová dotace: 3 hod.)
Pro koho je beseda určena: Rodče dětí ve věku 1-6 let, učitelé MŠ
Počet účastníků: 10-15
 
Rodiče se někdy domnívají, že respektující přístup lze ve výchově volit až se staršími dětmi, ale na budování láskyplného vztahu založeného na vzájemné úctě a důvěře není nikdy příliš brzy.
 
Pojďme společně objevovat, proč je tak důležité přistupovat už k malým dětem s respektem k jejich potřebám a jak podporovat jejich (sebe)důvěru, (sebe)úctu, zdravý vztah k emocím.
 
Beseda je určena zejména rodičům malých dětí (1–6 let), kteří se chtějí vydat na cestu vědomého rodičovství, žít se svými dětmi v lásce a respektu a dozvědět se něco více o potřebách a projevech a batolat a dětí ve školkovém věku.
 
 • Jaké jsou vývojové potřeby dětí v batolecím období?
 • Co dělat se vztekajícím se dítětem v obchodě? A jde tomu předejít?
 • Proč děti zlobí a jak jim nastavit hranice?
 • Proč nechtějí děti chodit spát? Je nutné je nechat vyplakat, aby usnuly?
 • Kdy a jak učit dítě používat nočník?
 • Jak nenutit dítě do jídla a proč ho neodměňovat sladkostmi?
 • Kdy je dítě připravené na vstup do MŠ?
 • Je dítě sobecké, když nechce půjčovat hračky?
 • Nebude dítě agresivní v dospělosti, když teď štípe a kouše a nic nepomáhá?
 • Jak poznat, že je dítě zralé jít do školy?
 

Seminář | Nástup do školky s úsměvem
Nástup do školky s úsměvem

Chcete svému dítěti co nevíce ulehčit nástup na školky?
Zajímá Vás, do jakých nových situací se budete (ono i Vy) dostávat?

Na besedě Vám nabídneme tipy, jak sobě i svému dítěti ulehčit odloučení a adaptaci na novou roli.

O čem si budeme povídat

 • Jak zvládnout co nejlépe nástup do MŠ
 • Kdy je dítě opravdu připravené na odloučení od matky
 • Jaký vliv může mít nejistota rodiče a jak s ní pracovat
 • Proč i u zprvu nadšených dětí může přijít „krize“
 • Jak pomoci dítěti zvládnout novou situaci
 

 

Seminář Jak vybrat vhodnou školu pro děti | Mgr. Eva Mikešová
Jak poznat vhodnou školu pro nás a naše dítě 

(časová dotace: 3,5 hod.)
Počet účastníků: 10-18
Co očekávat?
Pomohu vám ujasnit si očekávání od školy, do které by mělo vaše dítě chodit, a nastavit si vlastní kritéria pro její výběr.
Podíváme se, jaké jsou vlastně cíle vzdělávání a jak je naplňuje běžná škola.
 
Poskytnu vám základní orientaci v nabídce alternativních škol (Waldorf, Montessori, Začít spolu, komunitní školy, domácí vzdělávání aj.)
 
Necháme si prostor pro diskuzi a sdílení možných obav či vlastních zkušeností.
 

 

Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti
Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti

aneb Co se skrývá za slovem „motivace“
(časová dotace: 7 hod. – jeden den, nebo dvě odpoledne)
Pro koho je seminář určen: rodiče, učitelé, pěstouni, sociální pracovníci…
Počet účastníků: 10-18
 
Často slýcháváme slovo „motivace“, často ho také používáme. Co si pod ním ale představujeme a jak ve skutečnosti motivace funguje?
 
Také se ještě setkáváte s doporučeními odměn, pochval a trestů jako výchovných prostředků a vidíte jejich užívání všude kolem sebe? Odhalíme, jaká rizika v sobě užití těchto způsobů motivace nese a proč se k těmto prostředkům uchylujeme.
 
Budeme společně hledat odpovědi (nejen) na tyto otázky:
 • Proč trestáme?
 • Jaká jsou rizika užívání trestů ve výchově?
 • Jaký vliv mají odměny a pochvaly?
 • Kdy může i odměna ublížit?
 • Jak chválit bez rizika?
 • Proč s námi děti nespolupracují, proč je musíme nutit do plnění školních povinností či do domácích prací? A jde to i jinak?
Seminář | Jak rozvíjet emoční inteligenci

Jak rozvíjet u sebe i u dětí emoční inteligenci 

(časová dotace: 7 nebo 14 hod. – jeden nebo dva dny)
Pro koho je seminář určen: seminář je vhodný pro všechny, kteří chtějí zlepšit komunikaci a vztahy
Počet účastníků: 8-12
 
Zveme vás ke společnému objevování toho, co se s námi i druhými děje, když nás ovládnou emoce. Zastavíme se sami u sebe, abychom zjistili, jakou roli hrají potřeby a pocity v našem životě, a mohli hledat možnosti změny vlastní komunikace. Prakticky si vyzkoušíme formulace upřímného sebevyjádření (já-sdělení) a empatické reakce.
 
 • Proč se v emocích chováme právě takto?
 • Je možné ze začarovaného kruhu emocionálních reakcí při konfliktu vystoupit?
 • Uvědomuji si skutečně, co potřebuji, a dokážu to druhým sdělit?
 • Co když se dítě vzteká a nevnímá mě?
 • Proč se dítě zlobí, když mu vše chci v klidu vysvětlit?
 
Nabízíme také možnost sdílení v kruhu dalších, stejně naladěných lidí, a hledání odpovědí na otázky, které vás momentálně nejvíce zaměstnávají.
 
Seminář Nevlastní rodič - Mgr. Eva Mikešová - psychologické poradenství

Nevlastní rodič

(časová dotace: 4 hodiny)
Jak být spokojený v roli nevlastního rodiče. Tipy pro lehčí život v patchworkové rodině.
Počet účastníků: 8-12
Ocitli jste se v roli nevlastního rodiče a nevíte, jak ji uchopit?

Máte děti z předchozího vztahu a nejste si jistí, jak nastavit jejich vztahy s novým partnerem?
Máte potíže v komunikaci s nevlastními dětmi?
Jak to udělat, abyste se v roli macechy/otčíma cítili dobře?
Už nějakou dobu žijete v komponované rodině a prožíváte zklamání?
Přáli byste si harmonické vztahy, ale jeho/její děti vám dělají naschvály?
Čekáte s partnerem miminko a obáváte se, jak ho přijmou děti z předchozích vztahů?
Nedaří se vám si najít cestu k nevlastnímu dítěti?

Témata semináře Nevlastní rodič

• jak nastavit vztahy a komunikaci v komponované rodině
• nejčastější mýty a chyby (nejen) nevlastního rodičovství
• jak přijmout nevlastní dítě
• společné dítě v komponované rodině
• jak podpořit partnera ve vztahu k nevlastním dětem
• podílení se na výchově nevlastních dětí
• jak nastavit pravidla v komponované rodině
• role nevlastních rodičů v životě dítěte
• co znamená rozpad rodiny pro dítě

Tipy pro lehčí život v komponované rodině a praktická cvičení umožňující změnu.
Získáte prostor pro sdílení a odpovědi na konkrétní otázky účastníků v malé skupině.

 

 

Kurz Zkušeností k respektování | Mgr. Eva Mikešová
Kurz Zkušeností k respektování

(časová dotace: 21 hod. – 3 dny)
Pro koho je seminář určen: rodiče, učitelé, pěstouni, sociální pracovníci…
Počet účastníků: 10-15
Rozhodli jste se pro jinou výchovu, než jakou jste sami v dětství zažili? Chcete se těšit na čas strávený se svými blízkými a dny s nimi si užívat?  Čtete knihy, sledujete blogy, probíráte vše s přáteli, ale setkáváte se s nepochopením okolí? Někdy se možná dostáváte do slepé uličky – víte, co nechcete, ale úplně nevíte, jak jednat jinak… Někdy se daří, ale pak přijdou emoce a vy nevíte, co s nimi… Možná se i obáváte, zda vaše děti v budoucnu obstojí ve společnosti… Pak právě vám je určen kurz Zkušeností k respektování.
 
Na kurzu budeme společně objevovat a prozkoumávat, v jakých modelech vztahů a komunikace žijeme, nabídneme prostředky pro to, abyste mohli skutečně praktikovat partnerský model vztahů ve svém životě, a podíváme se také na důležitost uvědomování si potřeb a emocí.
 
„Zkušenost není to, co se člověku přihodí, ale to, co udělá s tím, co se mu přihodilo.“ (A. Huxley)
 
Kurz je vystavěn jako interaktivní sdílení a reflektování jak vlastních životních zkušeností, tak zážitků z kurzu. Velkým přínosem je proto otevřená komunikace ve skupině podobně naladěných lidí.
 
Kurz je určen rodičům (prarodičům, pěstounům…) malých i velkých dětí (i pro teprve nastávající rodiče), kteří chtějí žít (nejen) se svými dětmi v lásce a respektu a dozvědět se, jak lépe komunikovat a jak pracovat s potřebami a emocemi svými i svých dětí.
 
Kurz má akreditaci MŠMT a je postaven na osobním prožitku účastníků a práci se získanou zkušeností.
 
To umožňuje:sebepoznání v oblasti emocí a potřeb,
 • podporu postojové změny (od ovládání a podřízenosti k partnerství a spolupráci) a následně i zlepšení vztahů (k sobě i k druhým) a zefektivnění komunikace,
 • posílení vnitřní motivace a smysluplnosti učení u učitelů i u žáků,
 • podporu při vytváření a rozvíjení učitelských týmů.
 
Obsah kurzu:
 • Vztahy a komunikace – mapování existujících modelů vztahů a komunikace, objevování podmínek vedoucích k partnerské komunikaci.
 • Od obviňování a boje k vzájemnému poznání a spolupráci – zásady a praxe komunikace, která vede k tvorbě kvalitních vztahů a ke spolupráci.
 • Důležitost postojové změny – my a náš mozek, jak využít poznatky neurovědy v oblasti sebepoznání, komunikace, motivace a učení.
 • Emoce vítány aneb jak komunikovat, jsme-li my či druzí v emocích. Pocity jako důležitý indikátor našich potřeb.
 • Proč přestává vnější motivace fungovat a jak posilovat tu vnitřní.
 
Výstupy kurzu:
 • lepší porozumění sobě, kolegům, žákům, rodičům
 • postojová změna v oblasti vztahů
 • seberealizace a smysluplnost v práci nejen u učitelů – účastníků kurzu, ale i žáků ve třídě
 • trvalé zlepšení vztahů a následně i zlepšení klimatu ve třídě a na pracovišti
 • podpora vnitřní motivace a převzetí odpovědnosti dětí za své učení
 • orientace v různých výchovných stylech a možnost vědomého rozhodování se ubírat

Mgr. Eva Mikešová Mgr. Eva Mikešová
psychologické poradenství

vystudovala v Plzni Pedagogickou fakultu obory sociální práce a psychologie a český jazyk. Po vysoké škole se začala věnovat psychologii, pracovala v Azylovém domě pro matky s dětmi, působila jako školní psycholožka a psychologii také učila na střední škole.  Následně působila dva roky v Bílém Kruhu Bezpečí. Díky vlastnímu mateřství si našla oblast, ve které se nyní cítí nejlépe a která je jí nejbližší.